काळ व काळाचे प्रकार

क्रियापदावरून क्रियेचा बोध होत असताना ती क्रिया केव्हा घडते हे कळणेही महत्त्वाचे असते. ती क्रिया केव्हा घडते, हे पहाणे म्हणजेच क्रियापदाचा काळ ठरवणे होय. सर्वसाधारणपणे काळाचे वर्तमानकाळ भूतकाळ भविष्यकाळ असे तीन प्रकार पडतात. क्रियापदाचे काळ वर्तमान काळ जी क्रिया वर्तमानात घडत असते किंवा जी घटना चालू काळात घडत असते त्या क्रियेच्या काळाला वर्तमान काळ असे…

0 Comments

मराठी वाक्प्रचार संग्रह

अटकेपार झेंडा लावणे :- मोठा पराक्रम गाजविणे.अन्नाला जागणे :- उपकाराची जाणीव ठेवणे.अग्निदिव्य करणे :- सत्वासाठी प्राणांतिक संकटातून जाणे.अकांडतांडव करणे :- कारण नसताना ( रागाने) मोठा आरडाओरड करणे.अक्कल पुढे धावणे :- बुद्धीचा भलताच उपयोग करणे.अंग काढणे :- संबंध तोडून टाकणे.अळमटळम् करणे :- टाळाटाळ करणे.अभय देणे :- सुरक्षितपणाची हमी देणे.अनर्थ गुदरणे (ओढवणे) :- भयानक संकट येणेअठरा विश्वे…

0 Comments

प्रयोग :- कर्तरी , कर्मणी, भावे प्रयोग

कर्ता, कर्म व क्रियापद यांच्या परस्पर संबंधाला 'प्रयोग' असे म्हणतात. कर्तरिप्रयोग, कर्मणिप्रयोग व भावेप्रयोग असे प्रयोगाचे तीन प्रमुख प्रकार पडतात. कर्तरी प्रयोग कर्त्याच्या लिंग, वचन व पुरुषानुसार क्रियापद बदलते तेव्हा कर्तरिप्रयोग होतो. उदाहरणार्थ तो पुस्तक वाचतो. (कर्ता- तो. क्रियापद - वाचतो. कर्म- पुस्तक.) या वाक्यात 'तो' या पुंलिंगी कर्त्याऐवजी 'ती' हा स्त्रीलिंगी कर्ता घातल्यास क्रियापदाचे…

0 Comments

मराठी शुद्धलेखनाचे नियम

मित्रांनो प्रत्तेक भाषेची लेखनाची पद्धत ही वेगवेगळी आहे. प्रत्येक भाषेची काही वैशिष्ट्ये आहेत. तर आज आपण मराठी भाषेचे शुद्धलेखनाचे नियम समजून घेणार आहोत. शब्दाच्या शेवटी येणारे इ-कार व उ-कार एकाक्षरी मराठी ई-कार, ऊ-कार दीर्घ असतात. उदाहरणार्थ: मी, ही, ती, जी, पी, बी, ऊ, तू, धू, जू. पू.मराठी शब्दांच्या शेवटी येणारा इ-कार व उकार दीर्घ लिहावा.…

0 Comments

विरामचिन्हे

विराम म्हणजे थांबणे. त्यासाठी उपयोगात येणारी चिन्हे म्हणजे विरामचिन्हे. बोलताना, भाषण करताना आवाजाच्या चढउतारावरून ऐकणाऱ्याला योग्य तो अर्थ समजत असतो. कारण वाक्य कोठे तोडावयाचे, कोठे थांबावयाचे हे आपल्याला माहीत असते. मात्र लिहिताना वाक्य कोठे संपले, कोठे सुरू झाले, ते कसे उच्चारावयाचे हे समजण्यासाठी योग्य विरामचिन्हांचा वापर केला जातो. विरामचिन्हांच्या साहाय्याने आपल्याला त्या लिहिण्यातील आशय किंवा…

0 Comments

मराठीतील महत्वाच्या म्हणी

(१) अडला हरी गाढवाचे पाय धरी : अडचणीच्या वेळी मूर्खाचीही खुशामत करण्याची पाळी येते. (२) अळी मिळी गुप चिळी : आपले रहस्य उघडकीला येऊ नये म्हणून गप्प बसणे. (३) अन्नसत्री जेवून मिरपूड मागणे: अगोदरच एखादे काम फुकट करवून घेणे; नंतर उपकाराची जाणीव न ठेवता आणखी मिजासखोरी करणे. (४) अति तेथे माती : कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक…

0 Comments

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द :- शब्दसमृद्धी

मराठी ही खूप समृद्ध भाषा मानली जाते. मराठी वळवावी तशी वळते. मराठीचे अनेक रंग आहेत. या भाषेला आपण नटवावी तशी नटवू शकतो. आपली मराठी भाषा समृद्ध होण्यासाठी आज आपण "शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द" जाणून घेणार आहोत. तब्बल ३२० नवीन शब्द व त्यांचे अर्थ आपण जाणून घेऊ. मराठी व्याकरणात या मागील लेखांमध्ये आपण समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द…

0 Comments

विरुद्धार्थी शब्द

नमस्कार! मित्रांनो, कोणतीही भाषा आपण बोलत असू किंवा बोलायला शिकत असू. ती भाषा कधीच आपण पुर्णतः शिकत नाही. जितके शिकू तितके कमीच. ज्ञानाच्या बाबतीत आपण कायम अपूर्ण असतो. आज आपण मराठी भाषेतील विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. मराठी मध्ये बोलताना तुम्हाला हे शब्द खूप कामास येतील. यासोबत मागील लेखात आपण समानार्थी शब्द जाणून घेतले. तुम्ही…

0 Comments

समानार्थी शब्द

आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. आपली मराठी भाषा खूप समृद्ध आहे. एका शब्दसाठी अनेक शब्द आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरतो. समान अर्थाच्या शब्दांना समानार्थी शब्द म्हणतात. याठिकाणी आपण मराठी भाषेतील समानार्थी शब्द जाणून घेणार आहोत. https://youtu.be/8ns4tXvkPPQ मराठी भाषेतील समानार्थी शब्द खालीलप्रमाणे अनलनिखारा, अग्नी, विस्तव, पावक, वन्ही, वैश्वानर, अंगार, कृशान, आगीन, आग्न,अभिषेक अभिशेष, अभिषव. अभिनयहावभाव, अंगविक्षेप. अभ्यासव्यासंग, सराव, परिपाठ. अमितअगणित, अमर्याद,…

0 Comments